ARBETSSÄTT

Vi lyssnar på dig och skräddarsyr en lösning. Ditt behov av oss styrs av dina mål och hur dina egna resurser för kommunikation ser ut. I bland är vi ett företags externa marknadsavdelning, nästa gång hjälper vi ett mindre företag med en enkel hemsida. Vårt samarbete beror på dig och din verksamhets förutsättningar.

Hemsida

I fem steg

1. Vi gör en behovsanalys utifrån dina önskemål och ditt företag.
2. Vi utformar utifrån ett första utkast.
3. Du går igenom hemsidan och kommer med önskemål om eventuella ändringar.
4. Vi slutför hemsidan mer detaljerat.
5. Du får ett slutgiltigt förslag på en hemsida som är redo att publiceras.

Jag vill veta mer!

Logotyp

I fem steg

1. Vi gör en behovsanalys utifrån dina önskemål och ditt företag.
2. Vi utformar ett par förslag.
3. Du bestämmer dig för något av alternativen.
4. Vi genomför ändringar enligt dina önskemål.
5. Vi levererar din logotyp i format anpassade både för skärm och tryck.

Jag vill veta mer!

Grafisk profil

I fem steg

1. Med din logga som bas tar vi fram vi ett förslag på färger, typsnitt etc.
2. Du går igenom förslaget och kommer med synpunkter till formgivaren.
3. Vi genomför ändringar enligt dina önskemål.
4. Vi slutför grafiska profilen mer detaljerat.
5. Du får ett profilpaket levererat digitalt i form som kommer att stärka ditt varumärke.

Jag vill veta mer!

Marknadsplan

I fem steg

1. Vi diskuterar er målsättning med er marknadsföring.
2. Vi planerar vi in konkreta insatser på en tidslinje.
3. Vi planerar tillsammans månadsvis vad som ska göras när.
4. Inför varje konkret insats hörs vi för att kunna producera i god tid.
5. Månadsvis stämmer vi av och uppdaterar marknadsplanen vid behov.

Jag vill veta mer!