Tidning & magasin

Förutom att hjälpa kunder med deras marknadsföring på olika sätt, så producerar vi även våra egna produkter. Tidningen #Hälsingland som kommer ut 11 gånger varje år till samtliga hushåll, organisationer och företag i Hälsingland, samt Magasin Järvsö som ges ut inför sommar och vinter, där fokus ligger på att belysa den älskade ort där vi verkar.

Vi är definitivt en aning lokalpatriotiska, och våra tidningar och magasin är ett fantastiskt sätt att få visa det och dela med oss av vår kärlek till hela Hälsingland och dess invånare.

Tidningen #Hälsingland och Magasin Järvsö gör också att vi kan erbjuda fina annonsplatser för lokala företag i sin strävan att synas i mediebruset.

Vill du annonsera i någon av våra produkter, hör av dig till oss!

Tidningen #Hälsingland

Gävleborgs största gratistidning

Magasin Järvsö

Bygdens bibel – allt du vill och behöver veta!