Content

Grunden till bra marknadsföring är språket i kombination med rätt bild och film. Orden vi använder när vi pratar om företaget, meningarna potentiella kunder läser, i kombination med talande bilder och intresseväckande film, är det som får dig och din verksamhet att sticka ut i bruset.

Textproduktion

Vilka ord du använder för din verksamhet är avgörande och ger dina kunder och framtida kunder en känsla för företaget. Se till att de får den känsla du faktiskt vill att de ska få – där kan vi vara behjälpliga.

Vi producerar texter till såväl hemsidor, som till broschyrer och andra trycksaker samt strategier och innehåll till sociala medier. När vi gör det har vi alltid ditt företags budskap i ryggen, tar hänsyn till vilka era önskade kunder är, hur ni rankar högt på Google (så kallad SEO) och den känsla ni vill förmedla. Detta kan vi göra genom att intervjua er och producera texten from scratch, eller genom att gå igenom era befintliga texter och lägga vår touch på dem.

Behöver du hjälp med att välja dina ord?

Textproduktion

Foto

En bild säger mer än tusen ord. Vi kan hjälpa dig att ta fantastiska bilder till din verksamhet. Bilder som förmedlar den känsla du vill förknippa med företaget och som lockar kunder och potentiella kunder att läsa vidare om det du erbjuder eller vill berätta om.

Behöver du nya bilder?

The Hives

Fem steg till grymt innehåll

1

Uppstart

Vi träffas, fysiskt eller digitalt och du får möjligheten att berätta om dina behov och ställa frågor till oss.

2

Behovsanalys

Vi gör en behovsanalys utifrån din verksamhet. Vilka texter, bilder, filmer behövs för att det ska tilltala era kunder och för att göra att din kommunikation sticker ut i bruset.

3

Produktion

Vi formulerat ett första utkast.

4

Korrektur och justeringar

Du går igenom det content vi skapat och kommer med önskemål om eventuella ändringar.

5

Leverans

Vi levererar färdigt content där vi tagit hänsyn till dina önskemål.

Svart Pist tipsar

1

Se till att företagets värderingar finns dokumenterade. Era värdeord är ovärderliga i er kommunikation. Vet ni vilka dessa ord är blir det lättare att skapa content till webb,
trycksaker och sociala medier.

2

Vad är målet med er kommunikation och marknadsföring? Är det att sälja mer, att underlätta vid kommande rekryteringar eller att rätt och slätt informera om er verksamhet?
Detta är viktigt att ha med sig, och är a och o när det kommer till att veta exakt VAD ert
content ska bestå av.

3

Målgrupp. Vilka ska er kommunikation tilltala? Vet du ålderspann? Är det befintliga
kunder? Nya kunder? Inom ett visst geografiskt område? Detta avgör tonen i er
kommunikation, vilka ord som används och vilken typ av innehåll som kommer att
engagera de ni vill nå.

4

Vilket språk ska du använda? Är svenska det bästa eller vill du nå en internationell marknad? Här beror det verkligen på. Har du mål att växa utanför Sverige – då kanske engelska är det du ska satsa på. Är du inställd på att hålla dig inom landets gränser är nog svenska bäst – om inte din målgrupp har behov av annat. Tänk igenom och var konsekvent.

5

Hur mycket tid kan du lägga på din kommunikation? Ska innehållet kunna fungera under lång tid behöver du tänka på formuleringar och bilder/film en extra sväng. Beroende på din verksamhet kanske du behöver uppdatera ofta? Även här är formuleringarna och bildval så klart viktiga så se till att du faktiskt har tid till att göra det som krävs!